Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii patentowej?

Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii patentowej?

Choć biuro patentowe często kojarzy się nam z instytucją rodem z zagranicznych filmów, okazuje się, że z powodzeniem działa ono także na terenie Polski. Co więcej, jego pracownicy nie narzekają wcale na brak zainteresowania.

Patent – najważniejsze informacje

Patent najczęściej jest charakteryzowany jako monopol dawany wynalazcy z zastrzeżeniem, że obowiązuje on na określonym terenie i przez określony czas. W trakcie jego obowiązywania to wynalazca decyduje o tym, jak będzie wykorzystywany jego pomysł, jeśli więc patenty służą mu do wypracowywania przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami, przez czas ich obowiązywania konkurencji nie mogą legalnie ich kopiować.

Należy zresztą pamiętać, że kancelaria patentowa nie ogranicza się dziś wyłącznie do pomagania wynalazcom. Pozwala również na lepsze chronienie wzorów przemysłowych i użytkowych oraz znaków towarowych, a więc elementów identyfikacji wizualnej, które często stanowią pierwsze skojarzenie z daną firmą w przypadku jej klientów. Warte podkreślenia jest również to, że biura zwykle świadczą także szereg usług dodatkowych.

Kiedy kancelaria może nam pomóc?

Nie ma jednej tylko grupy zagadnień, z jaką borykałaby się dobra kancelaria patentowa. Jej klienci zwykle chcą pomocy w ochronie swojej własności indywidualnej, mogą jednak również liczyć na ekspertyzy oraz porady prawne, które się do niej odnoszą. Cennym wsparciem może okazać się również pomoc w przygotowywaniu umów licencyjnych, a także prowadzenie spraw przed Urzędem Patentowym RP.